Twitter Updates

Interesting Audio..

 ޤާސިމް އިބުރާހިމާއި ޔާމިން އަދި ނަސީދުގެ އިތުރުން ނާޒިމް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ ތަކެއްގެ އޯޑިޔޯ މް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއޯޑިޔޯ ތަކުން ފިސާރި ރަނގަޅަށް ކަރަޕުސަން އަދި މަޖިލިސް ހިސޯރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ސާފު ވެއެވެ.

1.mp3

2.mp3

3.mp3

No comments: